St Mary’s University giới thiệu Học Bổng Quốc Tế trị giá £3,000 dành cho sinh viên của SI-UK

St Mary’s University giới thiệu Học Bổng Quốc Tế trị giá £3,000 dành cho sinh viên của SI-UK

Thứ Ba, 18/10/2016

St Mary’s University giới thiệu Học Bổng Quốc Tế trị giá dành cho 01 sinh viên của SI-UK student cho kỳ nhập học tháng 09/2017.

Học bổng chỉ dành cho sinh viên nằm ngoài khối EU theo bậc đại học hoặc cao học và để có thể đăng ký học bổng này, sinh viên phải nhận được thư mời nhập học từ St Mary's trước khi đăng ký học bổng trực tuyến. Hạn chót đăng ký Học Bổng Quốc Tế của St Mary's là 21 tháng 05, 2017.

94.2% sinh viên từ St Mary’s đều tìm được việc làm hoặc chuyển tiếp lên bậc học nâng cao trong vòng 06 tháng sau khi tốt nghiệp. Nếu bạn quan tâm tới nhà trường, hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay và nhận buổi tư vấn trực tuyến miễn phí hoặc gọi vào số điện thoại (44) 020-7287-7040.

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham