Hai học bổng mới tại Henley Business School

Hai học bổng mới tại Henley Business School

Thứ Sáu, 15/07/2016

Quỹ cựu sinh viên Henley Business School trị giá lên tới £10,000 dành cho 01 sinh viên bậc Thạc Sĩ và trị giá lên tới £9,000 dành cho 01 sinh viên bậc Đại Học bắt đầu theo học trong năm 2016. 

Để được cân nhắc cho học bổng bậc Đại Học, bạn cần:

 • Xác nhận thư mời nhập học vào chương trình bậc cử nhân của Henley Business School (ngoại trừ các khoá học Real Estate & Planning) khai giảng trong năm 2016 
 • Đã chọn University of Reading là lựa chọn học đầu tiên 
 • Thể hiện được nhu cầu lớn về trợ cấp tài chính 
 • Thể hiện được cách bạn sẽ mang lại những đóng góp tích cực cho chương trình và cách bạn lên kế hoạch sử dụng những kiến thức và kỹ năng có được từ văn bằng.

Để được cân nhắc cho học bổng bậc Sau Đại Học, bạn cần:

 • Xác nhận thư mời nhập học vào chương trình bậc cao học của Henley Business School (ngoại trừ các khoá học Real Estate & Planning) khai giảng trong năm 2016 
 • Thể hiện được nhu cầu lớn về trợ cấp tài chính
 • Thể hiện được cách bạn sẽ mang lại những đóng góp tích cực cho chương trình và cách bạn lên kế hoạch sử dụng những kiến thức và kỹ năng có được từ văn bằng sau khi ra trường.

Các bảng xếp hạng gần đây đã đưa Henley vào top 40 trên thế giới và top 10 tại Vương quốc Anh trong bảng xếp hạng lĩnh vực Tài Chính của Financial Times Global Masters và cho thấy những tiến bộ vượt bậc của cả 3 bộ môn trong Guardian University.

Nếu bạn muốn ứng tuyển vào Henley Business School tại University of Readinghãy đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool
 • Study at University of Birmingham