University of Essex công bố các khoá học mới

University of Essex công bố các khoá học mới

Thứ Năm, 16/03/2017

Trường University of Essex công bố một số khoá học mới đang mời gọi sinh viên quốc tế và EU ứng tuyển.

Về lĩnh vực kinh doanh, khoá MSc Quản lý Hậu cần và Chuỗi cung ứng Quốc tế dành cho sinh viên hướng tới vị trí quản lý trong các lĩnh vực hậu cần và giao thông, với điều kiện ứng tuyển tối thiểu là bằng 2:2 cho bộ môn kinh doanh, kỹ thuật, các bộ môn khoa học hoặc máy tính. Khoá MSc Quản trị Kinh doanh dành cho sinh viên mong muốn có được nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhưng chưa từng theo học bộ môn kinh doanh, và những sinh viên có kỷ luật kèm bằng 2:2. Cuối cùng, khoá học BSc Quản lý Du lịch mang lại kiến thức chuyên ngành cùng các kỹ năng quản lý thực tiễn.

Ngoài ra, khoá học BA Báo Chí còn mang lại một số lựa chọn như Chính trị, Tội phạm học và Nhân quyền, trong khi các khoá học LLM Thương mại Quốc tế và Luật Hàng hải, MSc Khoa học Thống kê, BA Nghiên cứu Tuổi thơ, BA Sản xuất Kịch nghệ, cũng như MSc Thể thao và Khoa học Thể dục sẽ sớm góp mặt.

Bạn quan tâm và muốn ứng tuyển vào các khoá học trên? Hãy liên lạc với SI-UK ngay hôm nay để đăng ký buổi tư vấn miễn phí!

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham