INTO University of Exeter công bố chương trình dự bị fast track ngành Kế Toán, Tài Chính và Quản Trị

INTO University of Exeter công bố chương trình dự bị fast track ngành Kế Toán, Tài Chính và Quản Trị

Thứ Hai, 07/11/2016

Từ tháng 03/2017, INTO University of Exeter sẽ mang tới chương trình pathway Dự Bị Quốc Tế kéo dài 6 tháng, chuẩn bị cho sinh viên quốc tế vào thẳng Năm 1 của chương trình đại học tại University of Exeter. 

Chương trình mang lại cơ hội cho sinh viên đạt chuẩn có thể hoàn thành chương trình Dự Bị trong 6 tháng và chuyển tiếp vào bậc học đã chọn vào tháng 09. Khoá học bắt đầu khai giảng vào ngày 27/03 và sinh viên sẽ cần đạt 6.5 điểm IELTS để đăng ký.

Sau khi đã hoàn tất chương trình, sinh viên có thể chuyển tiếp vào khoá BSc Kế Toán & Tài Chính, BSc Kinh Doanh, BSC Kinh Doanh & Kế Toán, BA Kinh Doanh & Quản Trị và BA Quản Trị & Marketing tại Exeter.

Bạn quan tâm tới việc ứng tuyển? Hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí ngay hôm nay để bắt đầu.

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham