Các ngành học phổ biến tại Anh Quốc

Các ngành học phổ biến tại Anh Quốc

Bạn đang tìm kiếm thông tin du học chương trình Dự bị, Đại học hoặc Sau đại học tại Anh Quốc? Với Thông tin hướng dẫn của SI-UK, bạn sẽ biết được yêu cầu đầu vào, xếp hạng và hồ sơ xin nhập học của hơn 50 ngành học.

Top Subjects

The UK MBA

Các ngành học phổ biến từ A đến Z

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham