Durham University Scholarship Information
Durham University

Rank

University Ranking

6

location

Img

North England

ADD TO FAVOURITES

Durham University

Rank

University Ranking

6

location

Img

North England

ADD TO FAVOURITES

Durham University

Xếp Hạng

University Ranking

6

Địa Điểm

Img

North England

Thêm Vào Ưa Thích

Tên học bổng Số lượng
Vice-Chancellor's India Scholarships £4,000
Masters International Scholarship Up to £6,000 off tuition fees
Masters Achievement Scholarship Up to £6,000 off tuition fees
MSc Business Analytics Scholarship Up to £7,875
Executive Dean’s Scholarships £16,500 of the tuition fee.
The Durham MBA (Full-time) Achievement Scholarships Up to £15,000 of tuition fee
COLFUTORO - Durham Scholarships
Bạn Có Quan Tâm?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham