University of Essex Scholarship Information
University of Essex University of Essex

Rank

University Ranking

40

location

Img

South England

ADD TO FAVOURITES

University of Essex University of Essex

Rank

University Ranking

40

location

Img

South England

ADD TO FAVOURITES

University of Essex University of Essex

Xếp Hạng

University Ranking

40

Địa Điểm

Img

South England

Thêm Vào Ưa Thích

Tên học bổng Số lượng
Regional Scholarship 2020-21 (Africa) (undergraduate) £3,500
Essex Global Partner Scholarship (Undergraduate) Up to £3,000
Indian Sub-Continent Regional Scholarship (Undergraduate) £4,000
Mauritius Scholarship Programme £5,000
Hong Kong Academic Excellence Scholarship £3,000
Iran Regional Scholarship £3,000
Indonesia Regional Scholarship £3,000
Jordan Regional Scholarship £3,000
Lebanon Regional Scholarship £3,000
Essex UKT Law Global Partner Scholarship up to £3,500
Bahrain Regional Scholarship £3,000
Africa Scholarship Programme £4,000
Essex Global Partner Scholarship (Postgraduate) up to £2,000
International Baccalaureate Excellence Scholarship £2,000
Colchester Sixth Form College Bursary £1,000
Essex UKT Law Global Partner Premium Scholarships 2020-21
Essex UKT Law Global Partner Scholarships (Undergraduate)
Sports scholarships and bursaries
Academic Excellence International Masters Scholarship (India) Up to £5,000
Alumni Loyalty Plus Bursary £1000
Americas Regional Scholarship (Masters) £3,000
Sports Scholarship and Bursaries for Postgraduates
Bạn Có Quan Tâm?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham