University of Glasgow Scholarship Information
University of Glasgow

Rank

University Ranking

14

location

Img

Scotland

ADD TO FAVOURITES

University of Glasgow

Rank

University Ranking

14

location

Img

Scotland

ADD TO FAVOURITES

University of Glasgow

Xếp Hạng

University Ranking

14

Địa Điểm

Img

Scotland

Thêm Vào Ưa Thích

Tên học bổng Số lượng
Commonwealth Scholarships Schemes
Clark (Mile-End) Bursary Fund Up to £1,500
Alumni Discount
Bạn Có Quan Tâm?

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham