Amity University [IN] London - Amity Bursary
Amity University [IN] London
Amity University [IN] London

location

Amity University [IN] London Location

London

Amity University [IN] London

location

Img

London

ADD TO FAVOURITES

Key Information
Location London, England
Established 2009
Famous For Kinh Doanh và Quản Lý
Key Information
Location London, England
Established 2009
Famous For Kinh Doanh và Quản Lý

Overview

Amity University [IN] London được thành lập vào năm 2009 và cung cấp các văn bằng Kinh doanh và Quản lý tại bậc cử nhân và cao học. Đội ngũ giáo viên đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trong và ngoài nước, và các văn bằng được trao thưởng bởi University of Northampton.

Interested in this School?

My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested. 

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen