Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kế toán & Tài chính 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kế toán & Tài chính 2020

Các chương trình Kế toán & Tài chính tại Anh Quốc giúp sinh viên chuẩn bị cho ngành nghề tương lai trong các lĩnh vực kế toán, tài chính và kinh doanh. Các khoá học đề cập tới các chủ đề như tài chính tập đoàn, rủi ro tài chính, quản lý kế toán và sổ sách, cũng như các vấn đề khác trong kinh doanh như vận hành và quản lý nhân sự.

Đâu là Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kế toán & Tài chính? Tìm hiểu thêm ở bảng bên dưới.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Kế toán & Tài chính

Theo học ngành Kế toán & Tài chính tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Kế toán & Tài chính, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kế toán & Tài chính

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham