Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Sinh học

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Sinh học 2020

Bộ môn Khoa học Sinh học khám phá khoa học đời sống thông qua nghiên cứu sinh học. Sinh viên sẽ tìm hiểu những khái niệm cơ bản và rộng mở về Khoa học Sinh học trong năm học đầu tiên, trước khi tập trung vào một số chuyên ngành khác nhau trong năm học thứ 2 và 3. Nội dung học có thể bao gồm sinh học tế bào, sinh lý học và y sinh học.

Sau khi hoàn thành văn bằng, sinh viên có thể chuyển tiếp vào các lĩnh vực nghiên cứu, y tế và đánh giá môi trường.

Theo học ngành Khoa học Sinh học tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Khoa học Sinh học tại Anh Quốc, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học Anh Quốc ngành Khoa học Sinh học 

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham