Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kinh doanh & Quản lý 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kinh doanh & Quản lý 2020

Các văn bằng Kinh doanh & Quản lý tại Anh Quốc sẽ mang lại cho sinh viên cơ hội tìm hiểu cách vận hành của các tổ chức, từ doanh nghiệp nhỏ độc lập tới các tập đoàn lớn mạnh. Nhiều chương trình học được thiết kế với sự tư vấn của các doanh nghiệp và được công nhận hoàn toàn bởi các cơ quan chuyên môn.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn Kinh doanh & Quản lý

Các trường kinh doanh tại Anh Quốc mang đến con đường dẫn tới kỹ năng thực hành và kiến thức mà nhà tuyển dụng tìm kiếm, có nghĩa rằng bạn có khả năng tìm được việc làm sau khi ra trường cao hơn.

Theo học ngành Kinh doanh & Quản lý tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Kinh doanh & Quản lý tại Anh Quốc, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kinh doanh & Quản lý 

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham