Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kinh tế 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kinh tế 2020

Việc theo học chuyên ngày Kinh tế tại Anh Quốc sẽ giúp sinh viên hiểu rõ những yếu tố kinh tế định hình nên thế giới chúng ta đang sống ngày nay và sức ảnh hưởng tới người giàu và người nghèo. Nội dung học tập trung vào các vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế, cùng lúc đó phát triển những kỹ năng cốt yếu như giải quyết vấn đề, phân tích dữ liệu và máy tính.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Kinh tế

Nhu cầu dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này rất cao và lương khởi nghiệp thường cao hơn hầu hết các ngành khác.

Theo học ngành Kinh tế tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Kinh tế tại Anh Quốc, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kinh tế

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham