Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Ngôn ngữ Anh 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Ngôn ngữ Anh 2020

Các chương trình học của chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Anh Quốc mang lại sự kết hợp giữa ngôn ngữ, sự sáng tạo và nội dung văn học, phát triển kỹ năng viết sáng tạo, viết văn và giao tiếp miệng cũng như thảo luận phân tích.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Ngôn ngữ Anh

Văn bằng ngành Ngôn ngữ Anh sẽ chuẩn bị cho bạn kỹ năng trong lĩnh vực nghề nghiệp bao gồm giảng dạy, báo chí và marketing.

Theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Ngôn ngữ Anh, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Ngôn ngữ Anh

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham