Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Thời trang 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Thời trang 2020

Các chương trình học ngành Thời trang tại Anh Quốc được phát triển và giảng dạy bởi chuyên gia trong ngành, mang lại cơ hội để sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn, lý thuyết và các kỹ năng quan trọng để thành công trong ngành công nghiệp mang tính cạnh tranh cao này.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Thời trang

Sinh viên sẽ có cơ hội thực tập tại những công ty thời trang lớn nhất trên thế giới, cũng như tham dự những cuộc thi uy tín trong nước và ngoài nước.

Theo học ngành Thời trang tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khóa học ngành Thời trang, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK tại Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Thời trang

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham