Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Quan hệ Quốc tế 2020

Top 10 - Quan hệ Quốc tế

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Quan hệ Quốc tế 2020

Văn bằng Quan hệ Quốc tế sẽ cung cấp kiến thức về các vấn đề quốc tế cốt yếu trên khắp các lĩnh vực rộng rãi như chính trị, giáo dục và tội phạm. Sinh viên được khuyến khích phân tích, giải thích và đánh giá những sự kiện thật trên thế giới trong một môi trường thú vị và được hỗ trợ nhiệt tình.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Quan hệ Quốc tế

Theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Quan hệ Quốc tế, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Quan hệ Quốc tế

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool