Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Luật 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Luật 2020

Chương trình học ngành Luật ở bậc đại học và cao học tại các trường Đại học Anh Quốc sẽ giúp chuẩn bị cho bạn bước vào nhiều con đường nghề nghiệp đa dạng. Các khoá học được thiết kế để mang lại sự linh hoạt, đảm bảo bạn sẽ chuyển tiếp vào những lĩnh vực pháp luật khác nhau.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Luật

Ngành Luật được giảng dạy chủ yếu thông qua các buổi hội nghị, bài giảng và hỗ trợ học riêng, kèm theo đó là các phòng xét xử mẫu, cho phép sinh viên thực hành trong khung cảnh gần với thực tế nhất.

Theo học ngành Luật tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Luật, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Luật

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham