Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Marketing 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Marketing 2020

Các khoá học Marketing tại Anh Quốc sẽ cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực quản lý, PR và các vai trò liên quan.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Marketing

Phân tích, chiến lược và giao tiếp tốt là những kỹ năng cần có để thành công trong ngành Marketing, và điều này, cùng với khả năng áp dụng marketing vào nhiều vấn đề kinh doanh khác nhau để trở thành những sinh viên tốt nghiệp được săn đón cao.

Theo học ngành Marketing tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Marketing, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Marketing

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham