Top 10 Đại học tại Anh Quốc chuyên Điều dưỡng 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Điều dưỡng 2020

Các văn bằng ngành Điều dưỡng tại Anh Quốc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, chủ yếu thông qua chương trình thực tập tại các bệnh viện địa phương. Ứng viên đăng ký vào ngành học này cần có kỹ năng tính toán và học hành, cũng như khả năng giao tiếp tốt trong nhóm.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Điều dưỡng

Theo học ngành Điều dưỡng tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Điều dưỡng, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Điều dưỡng

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham