Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Chính trị 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Chính trị 2020

Các văn bằng Chính trị tại Anh Quốc tập trung không chỉ vào chính phủ mà còn vào cách giao tiếp, phát triển và thảo luận giữa ý tưởng và xung đột trong một thế giới ngày càng phát triển nhanh chóng.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Chính trị

Các kỹ năng phê bình và phân tích sẽ tập trung trong nội dung học như lý thuyết chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm thấy việc làm trong các tổ chức phi chính phủ, chính phủ và chính trị.

Theo học ngành Chính Trị tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành này, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Chính trị

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham