Xếp hạng ngành học của các trường Đại học Anh Quốc 2020

Xếp hạng ngành học của các trường đại học Anh Quốc 2021

Hãy chọn một ngành học trong danh sách dưới đây để tìm 10 trường đại học hàng đầu tại Anh Quốc  trong lĩnh vực tương ứng năm 2021.

Sau khi danh sách hiện ra, bạn có thể nhấp vào tên của từng trường để tìm hiểu thông tin chi tiết các khoá học, dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế, nhà ở và bảng xếp hạng các trường.

 

Thông tin xếp hạng sẽ hiển thị tại đây

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham