Hỗ trợ ứng tuyển UCAS cho sinh viên quốc tế

Hỗ trợ ứng tuyển UCAS

Hỗ trợ ứng tuyển UCAS cho sinh viên quốc tế

Hầu hết tất cả sinh viên muốn du học bậc đại học tại UK đều cần nộp đơn thông qua UCAS, Dịch vụ Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng.

Sinh viên có thể chọn 5 trường đại học trên mỗi đơn và kèm theo một bài luận cá nhân. Khi bạn đăng ký ứng tuyển UCAS, các trường đại học sẽ xem xét lời nghị của bạn trước khi thông báo về phản hồi của bạn.

Là một trung tâm UCAS chính thức, SI-UK sẽ cung cấp cho bạn lời khuyên độc lập, miễn ví về cách nộp đơn thông qua UCAS. Điều quan trọng là bạn phải hiểu được quy trình nộp đơn UCAS và chọn đúng tổ chức để đăng ký. SI-UK sẽ:

Thời hạn UCAS 2021

Có rất nhiều thời hạn nộp đơn UCAS khác nhau tuỳ thuộc vào khoá học và trình độ bạn muốn theo học. Đối với sinh viên EU ứng tuyển vào hầu hết các khoá học, hạn chót nộp hồ sơ là 15 tháng 01. Sinh viên không thuộc EU có thể nộp hồ sơ trễ nhất vào ngày 30 tháng 06.

UCAS Extra

Nếu bạn không nhận được thư mời từ 5 sự lựa chọn UCAS hoặc có sự thay đổi về khóa học và trường đại học mà bạn mong muốn ứng tuyển, UCAS Extra cho phép bạn có thêm một sự lựa chọn vào đơn đăng ký. UCAS Extra mở vào mỗi tháng Hai và kéo dài đến cuối tháng Bảy. Nếu bạn vẫn không có thư mời sau thời hạn tháng Bảy, bạn được chấp nhận vào UCAS Clearing.

UCAS Clearing

UCAS Clearing dành cho những sinh viên không thể đảm bảo bảo một thư mời từ một trường đại học Anh Quốc với ba lý do sau:

 • Nộp đơn sau thời hạn 30 tháng Sáu
 • Kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu
 • Không nhận được thư mời hoặc thư mời không được chấp nhận

Theo dõi đơn ứng tuyển UCAS trực tuyến

SI-UK có thể theo dõi đơn đăng ký nhập học của bạn khi bạn sử dụng từ khoá ‘UKApplication11’. Hãy làm theo các bước đơn giảng sau để kết nối đơn của bạn tới SI-UK.

 1. Đăng ký trên website của UCAS để nhận username và password
 2. Nhấn 'Link your application to your school, college or organisation' và nhập từ khoá 'UKApplication9' khi được hỏi 'How are you applying?'
 3. Khi được hỏi 'Which centre?', nhập 'Study International'. Khi được hỏi 'Is this correct?', chọn 'Yes'
 4. Khi được yêu cầu, hãy xác nhận địa chỉ email và kiểm tra thông tin đã chính xác chưa
 5. Kiểm tra email bạn đã nhận được từ UCAS và nhập code bạn đã nhận được. Nhấn 'Verify email'
 6. Sau khi đã xác nhận, bắt đầu điền hồ sơ.

Studying in the UK

“Dịch vụ của SI-UK nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả. Những chuyên gia tư vấn của họ làm việc rất chuyên nghiệp với các trường đại học tại Anh Quốc. Thông qua những lời khuyên từ các tư vấn viên và dịch vụ nộp đơn của SI-UK, tôi đã có thể nhận được thư báo nhập học tại trường đại học mà tôi mong muốn.

Carla Termini King’s College London, Kế toán Tài chính

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool
 • Study at University of Birmingham