Hướng Dẫn Tìm Kiếm Khoá Học

Tìm Kiếm Khoá Học Tại Vương Quốc Anh

Hướng dẫn cách tìm kiếm hơn 65,000 khoá học tại Vương quốc Anh

Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng công cụ tìm kiếm khoá học bên dưới để tìm được kết quả tốt nhất:    

Nhập tên khoá học

Ví dụ: Bạn đang tìm kiếm các khoá học liên quan tới "Quản lý Công trình", hãy nhập từ khoá "Công trình" vào trong hộp tìm kiếm để nhận kết quả sát gần nhất với nhu cầu của mình bởi từ khoá "Quản lý" sẽ cho kết quả tìm kiếm rất rộng.

Tránh sử dụng những cụm từ chung chung như "Nghiên cứu". Ví dụ: Bạn đang quan tâm tới "Nghiên cứu Phát triển", hãy nhập từ khoá "Phát triển". Nếu bạn muốn tìm hiểu "Khoa học Chính trị" hãy nhập từ khoá "Chính trị" để thu hẹp kết quả tìm kiếm các khoá học liên quan tới "Phát triển" hoặc "Chính trị".

Nhập loại hình khoá học

Hãy nhập bậc học bạn đang tìm kiếm hoặc nếu bỏ trống, chương trình sẽ hiển thị tất cả các khoá học ở các bậc học bao gồm:    

Nhập địa điểm

Để thu hẹp tìm kiếm một thành phố cụ thể trong lãnh thổ Vương quốc Anh. Bạn có thể sử dụng hộp địa điểm hoặc bỏ trống để tìm kiếm khoá học khắp cả nước.

Chọn biểu tượng Tìm Kiếm

Trang web sẽ hiển thị "Kết quả tìm kiếm" của bạn. Những đường link màu đỏ hiển thị các khoá học giảng dạy tại mỗi trường đại học đó. Nhấp vào một khoá học cụ thể sẽ dẫn bạn thẳng tới trang web của trường với thông tin đầy đủ của khoá học.

Nộp đơn nhập học tại Vương quốc Anh

Nếu bạn đã tìm thấy được khoá học phù hợp với mình, hãy đăng ký tư vấn miễn phí với SI-UK để bắt đầu thủ tục đăng ký nhập học.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen