Bài thi thử IELTS tại Hồ Chí Minh

Bài thi thử IELTS

Bài thi thử IELTS cho phép giáo viên của chúng tôi đánh giá khả năng nghe, nói, đọc và viết của bạn trước khi lên đường du học tại Vương quốc Anh, giúp khám phá điểm mạnh và điểm yếu của bạn.

Chính vì tầm quan trọng của bài thi IELTS, lời khuyên dành cho bạn là hãy chuẩn bị tốt trước khi khoá học bắt đầu. Bài thi thử IELTS sẽ cho phép giáo viên của chúng tôi chỉ ra điểm cần cải thiện.

Bài thi thử IELTS hoạt động như thế nào?

 • Thử kỹ năng nghe, nói, đọc và viết
 • Kéo dài 90 phút
 • Nhận kết quả trong 48 giờ

Bài thi thử IELTS tại TP. Hồ Chí Minh

Nếu bạn quan tâm tới việc đăng ký Bài thi thử IELTS tại TP. Hồ Chí Minh, vui lòng hoàn thành mẫu đơn bên dưới.

Trình độ tiếng Anh hiện tại

Tôi đồng ý nhận thông tin điện tử và qua điện thoại từ SI-UK liên quan tới các dịch vụ ứng tuyển đại học tại Vương quốc Anh của công ty. Tôi hiểu rằng tôi có thể thay đổi lựa chọn hoặc ngưng nhận thông tin từ SI-UK vào bất kỳ thời điểm nào, thông qua đường link huỷ có trong email của SI-UK.

Liên lạc với SI-UK và khởi động cho chặng đường tới mức điểm IELTS mong muốn của bạn!

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen