Aston được vinh danh đại học tốt nhất về 'Giá trị của Kết quả'

Aston được vinh danh đại học tốt nhất về 'Giá trị của Kết quả'

Thứ Tư, 23/10/2019

Đại học Aston được vinh danh là đại học tốt nhất Anh Quốc về khoản 'Giá trị của Kết quả' theo bảng xếp hạng Guardian University Guide 2020. 

Xếp hạng 'Giá trị của Kết quả' được đánh giá dựa trên sự gia tăng thành tích của sinh viên trước khi vào đại học và sau khi tốt nghiệp. Để đạt được xếp hạng tốt về khoản này thì nhà trường cần phải có sự gia tăng điểm số của sinh viên thuộc bằng cấp chính thức. 

Xếp hạng này là sự phản ảnh về mức độ hiệu quả của môi trường hỗ trợ, giảng dạy và cơ hội để giúp các bạn sinh viên phát triển kinh nghiệm khi học tại Aston. 

\Nếu bạn mong muốn học tại Aston, ngôi trường đạt chất lượng giảng dạy Vàng, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội ngay hôm nay. Đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ bạn với đơn xin nhập học UCAS hoặc quá trình xin thị thực visa.

Đại học được nhắc đến trong bài viết:

 • Aston University

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen