Bath Spa đã đưa ra bốn khóa học đại học mới cho kì nhập học tháng 9 năm 2019

Bath Spa đã đưa ra bốn khóa học đại học mới cho kì nhập học tháng 9 năm 2019

Thứ Năm, 09/05/2019

Đại học Bath Spa đã đưa ra bốn khóa học mới của đại học cho kì nhập học tháng 9 năm 2019.

Trường Đại học Bath Spa là sự quyết định đúng đắn khi lựa chọn trường để đến học tại Vương Quốc Anh về các hoạt động sáng tạo, văn hóa và doanh nghiệp, cùng với việc tập trung vào các môn Giáo dục Khai phóng như nghệ thuật và nhân văn với lịch sử 160 năm. Trường có một số phương tiện giảng dạy liên quan đến Truyền thông kỹ thuật số tốt nhất ở Anh và Trường có danh tiếng nổi bật về chất lượng đào tạo giảng viên. Các khóa học mới, mà sinh viên quốc tế được phép ứng tuyển ngay bây giờ, bao gồm:

 • Bsc Environmental Science

 • BA Fashion Marketing and Management (Không yêu cầu portfolio)

 • BA Furniture and Product Design (Yêu cầu portfolio)

 • BA Interior Design (Yêu cầu portfolio of interior design work)

Bạn có thích học tại Bath Spa ở thành phố di sản thế giới của UNESCO không? Nếu vậy, hãy sắp xếp tư vấn miễn phí với SI-UK ở Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội ngay hôm nay.

Đại học được nhắc đến trong bài viết:

 • Bath Spa University

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen