Bellerbys Brighton và Medical School đưa ra chương trình đối tác mới ngành Eilte Medics

Bellerbys Brighton và Medical School đưa ra chương trình đối tác mới ngành Eilte Medics

Thứ Ba, 01/08/2017

Bellerbys College Brighton đã kết hợp cùng Brighton and Sussex Medical School (BSMS) để đưa ra chương trình Elite Medics mới dành cho sinh viên quốc tế có niềm đam mê với y học.

Sinh viên được nhận vào chương trình sẽ được đảm bảo buổi phỏng vấn cho văn bằng Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (BMBS) của BSMS. Sinh viên sẽ theo học các môn A-levels chính theo nhóm riêng và tận dụng những hoạt động lâm sàng và học thuật đa dạng, bao gồm theo học cùng các sinh viên ngành y hiện tại ở BSMS và các buổi giảng dạy bởi chuyên gia từ BSMS. Họ cũng sẽ nhận được lợi ích từ việc học riêng với giáo viên của Bellerbys kèm hướng dẫn từ chuyên gia trong quy trình ứng tuyển cho trường Y học.

Văn bằng BMBS được đồng trao thưởng bởi cả hai trường đại học, đạt được tỉ lệ ứng tuyển thuộc hàng cao nhất tại bất kỳ trường y học Anh Quốc nào. Sinh viên được nhận vào chương trình Elite Medics cũng có thể ứng tuyển vào các chương trình đại học khác thông qua UCAS.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy đăng ký buổi ứng tuyển miễn phí tại London hoặc Manchester ngay hôm nay.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen