De Montfort University công bố danh sách đầy đủ cho các khoá học khai giảng tháng 01/2018

De Montfort University công bố danh sách đầy đủ cho các khoá học khai giảng tháng 01/2018

Thứ Năm, 26/10/2017

De Montfort University đã công bố các khoá học đa dạng tại bậc cao học, khai giảng vào tháng 01/2018 với các ngành học kinh doanh, máy tính, kỹ thuật, thiết kế và truyền thông.

Vào đầu năm nay, DMU đã được công nhận là trường đại học Vàng theo Teaching Excellence Framework. Giải thưởng này công nhận những đóng góp nổi bật thường xuyên trong lĩnh vực giảng dạy và học tập tại DMU và sức ảnh hưởng tuyệt vời tới sinh viên của nhà trường.

Một số khoá học khai giảng vào tháng 01/2018 tại De Montfort bao gồm Business Economics và Business Finance MSc, Business Management in Sport MSc và Fashion Management và Marketing MA.

Nếu bạn có mong muốn theo học tại De Montfort University từ tháng 01/2018, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen