Essex công bố các khoá học Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển mới

Essex công bố các khoá học Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển mới

Thứ Hai, 02/07/2018

University of Essex công bố một số khoá học mới chuyên ngành kinh tế và nghiên cứu phát triển, sẽ bắt đầu tuyển sinh trong năm học tới.

Ban Kinh Tế của Essex đã giới thiệu những khoá học mới cho kỳ khai giảng tháng 10/2019, bao gồm BA Economics with Psychology và BSc Economics with Psychology tại bậc đại học. Ở bậc cao học, nhà trường đã công bố các văn bằng mới cho MA International Development và MSc Quantitative International Development. Ban Văn Học, Điện Ảnh và Nghiên Cứu Kịch cũng đã duyệt văn bằng Thạc Sĩ mới MA Theatre Practice cho kỳ nhập học tháng 10/2018.

Essex là trường đại học nhận được đánh giá Vàng trong khuôn khổ Teaching Excellence Framework, và cũng xếp ở hạng thứ 22 trong bảng xếp hạng Times and Sunday Times University Guide.

Nếu bạn có nhu cầu ứng tuyển vào ngôi trường này, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại văn phòng của chúng tôi tại TP. Hồ Chí Minh ngay hôm nay.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen