Gia hạn thời gian nộp đơn vào University College London (UCL) đối với nhiều chương trình sau đại học

Gia hạn thời gian nộp đơn vào University College London (UCL) đối với nhiều chương trình sau đại học

Thứ Hai, 14/06/2021

University College London gia hạn thêm thời hạn nộp đơn cho nhiều chương trình sau đại học trước kỳ nhập học tháng 9 năm 2021.

Các khóa học MRes (Thạc sĩ Nghiên cứu) vẫn còn chỗ được gia hạn thêm thời gian cho tất cả các ứng viên, trong khi các chương trình đào tạo sau Đại học (không bao gồm ngành đào tạo giáo viên), vẫn mở cho những ứng viên không thị thực. Hạn chót nộp đơn cho tất cả các chương trình được liệt kê dưới đây là ngày 30 tháng 7, nhưng thời hạn này có thể kết thúc sớm hơn nếu tất cả chỗ của các chương trình học được đăng kí đủ.

University College London là trường đại học tốt thứ 8 trên thế giới (theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2022) và được đánh giá là trường đại học hàng đầu ở Vương quốc Anh về thế mạnh nghiên cứu theo Bảng xếp hạng Chất lượng Nghiên cứu (Research Excellence Framework) gần nhất.

MRes

MRes Artificial Intelligence Enabled Healthcare
MRes Anthropology
MRes Architectural Computation
MRes Architecture and Digital Theory
MRes Space Syntax: Architecture and Cities
MRes Biodiversity, Evolution & Conservation
MRes Biosciences
MRes Synthetic Biology
MRes Brain Sciences
MRes Organic Chemistry: Drug Discovery
MRes Urban Sustainability and Resilience
MRes Robotics
MRes Virtual Reality
MRes Drug Design
MRes Drug Sciences
MRes Risk and Disaster Reduction
MRes Social Research (Distance Learning)
MRes Social Research
MRes Connected Electronic and Photonic Systems
MRes East European Studies
MRes Human Tissue Repair
MRes Child Health
MRes Experimental and Translational Immunology
MRes Advanced Neuroimaging
MRes Translational Neuroscience
MRes Clinical Drug Development
MRes Medical Imaging
MRes Medical Physics and Biomedical Engineering
MRes Neuromuscular Disease
MRes The Politics and Economics of Eastern Europe
MRes Cognitive Neuroscience
MRes Spatial Data Science and Visualisation
MRes Security Science
MRes Speech, Language and Cognition
MRes Stroke Medicine
MRes Telecommunications
MRes Reproductive Science and Women's Health

PGT

PG Cert Advanced Aesthetic Dentistry
PG Cert Advanced Aesthetic Dentistry (Mixed Mode)
MSc Advanced Pharmacy Practice
PG Cert Advanced Physiotherapy: Cardiorespiratory
MSc Advanced Physiotherapy: Cardiorespiratory
PG Dip Advanced Physiotherapy: Cardiorespiratory
PG Cert Advanced Physiotherapy: Musculoskeletal
MSc Advanced Physiotherapy: Musculoskeletal
PG Dip Advanced Physiotherapy: Musculoskeletal
PG Cert Advanced Physiotherapy: Paediatrics
MSc Advanced Physiotherapy: Paediatrics
PG Dip Advanced Physiotherapy: Paediatrics
PG Cert Advanced Physiotherapy: Neurophysiotherapy
MSc Advanced Physiotherapy: Neurophysiotherapy
PG Dip Advanced Physiotherapy: Neurophysiotherapy
MS Aesthetics (Aesthetic Surgery)
MS Aesthetics (Minimally-invasive Aesthetics)
MSc Applied Paediatric Neuropsychology
PG Dip Applied Paediatric Neuropsychology
MSc Applied Analytical Chemistry
MSc Biosocial Medical Anthropology
PG Cert Burns, Plastic and Reconstructive Surgery
MSc Burns, Plastic and Reconstructive Surgery
PG Cert Cell and Gene Therapy
MSc Cell and Gene Therapy
PG Dip Cell and Gene Therapy
MSc Connected Environments
PG Cert Clinical Trials
MSc Clinical Trials
PG Dip Clinical Trials
MSc Chemical Research
MSc Clinical Paediatric Neuropsychology
PG Dip Clinical Paediatric Neuropsychology
MFA Creative Documentary by Practice
MASc Creative Health
MFA Creative Documentary by Practice
MSc Dental Hygiene
PG Cert Dental Sedation and Pain Management
MA Early Modern Studies
PG Dip Endodontic Practice
PG Cert European Culture and Thought: Culture
PG Cert European Culture and Thought: Culture (Res)
MA European Culture and Thought: Culture
MA European Culture and Thought: Culture (Res)
PG Dip European Culture and Thought: Culture
PG Dip European Culture and Thought: Culture (Res)
MA European Culture and Thought: Thought
MA European Culture and Thought: Thought (Res)
PG Dip European Culture and Thought: Thought
PG Dip European Culture and Thought: Thought (Res)
MA European Studies: European Society
PG Dip European Studies: European Society
MA European Studies: Modern European Studies (Res)
MA European Studies: Modern European Studies
PG Dip European Studies: Modern European Studies
MSc Experimental and Translational Immunology
PG Cert General Pharmacy Practice (Prescribing)
PG Dip General Pharmacy Practice
PG Cert Genetics and Multiomics in Medicine
PG Cert Genetics and Multiomics in Medicine (DIst)
MSc Genetics and Multiomics in Medicine
MSc Genetics and Multiomics in Medicine (Distance)
PG Dip Genetics and Multiomics in Medicine
PG Dip Genetics and Multiomics in Medicine (Dist)
MSc Geophysical Hazards
PG Cert Healthcare Facilities
MSc Healthcare Facilities
PG Dip Healthcare Facilities
PG Cert Health Data Analytics
MSc Health Data Analytics
PG Dip Health Data Analytics
PG Cert Health Informatics
MSc Health Informatics
PG Dip Health Informatics
MSc Health Professions Education (Mixed Mode)
MSc Health Professions Education (Leadership) (Mix
MSc Health Professions Education (Primary Care)
MSc Health Professions Education (Research) (Mixed
MSc Human Evolution and Behaviour
MSc Human Tissue Repair
MA History
MSc Implant Dentistry
MSc Infancy and Early Childhood Development
MA Jewish Studies
MSc Materials for Energy and Environment
MSc Medical Education
PG Cert Natural Hazards for Insurers
MSc Orthopaedics
MSc Paediatrics & Child Health: Advanced Paed
PG Dip Paediatrics and Child Health: Advanced Paed
MSc Paediatrics & Child Health: Com Child Health
PG Dip Paediatrics & Child Health: Cm Child Health
MSc Paediatrics & Child Health: Global Child Hlth
PG Dip Paediatrics and Child Health: Global CH
MSc Paediatrics & Child Health: Intensive Care
MSc Paediatrics & Child Health: Molec&Genom Paed
MSc Paediatrics and Child Health with Clinical Pra
PG Cert Paediatrics and Child Health
PG Cert Pain Management
MSc Pain Management
PG Dip Pain Management
MSc Palaeoanthropology and Palaeolithic Archaeol
PG Cert Performing Arts Medicine (by DL)
MSc Periodontology (Distance Learning)
PG Cert Perioperative Medicine
MSc Perioperative Medicine
PG Dip Perioperative Medicine
PG Cert Personalised Medicine and Novel Therapies
MSc Personalised Medicine and Novel Therapies
PG Dip Personalised Medicine and Novel Therapies
PG Dip Pharmaceutical Quality & Regulation
MA Philosophy, Politics and Economics of Health
PG Dip Philosophy, Politics & Economics of Health
MSc Physics and Engineering in Medicine by dl
PG Cert Physiotherapy Studies: Cardiorespiratory
MSc Physiotherapy Studies: Cardiorespiratory
PG Dip Physiotherapy Studies: Cardiorespiratory
PG Cert Physiotherapy Studies: Musculoskeletal
MSc Physiotherapy Studies: Musculoskeletal
PGDip Physiotherapy Studies: Musculoskeletal
PG Cert Physiotherapy Studies: Neurophysiotherapy
MSc Physiotherapy Studies: Neurophysiotherapy
PG Dip Physiotherapy Studies: Neurophysiotherapy
PG Cert Physiotherapy Studies: Paediatrics
MSc Physiotherapy Studies: Paediatrics
PG Dip Physiotherapy Studies: Paediatrics
MA Political Analysis (Russia and Eastern Europe)
MSc Politics, Violence and Crime
MSc Precision Medicine
MSc Prenatal Genetics and Fetal Medicine
PG Dip Prenatal Genetics and Fetal Medicine
MSc Rehabilitation Engineering and Assistive Techn
MSc Reproductive Science and Women's Health
PG Dip Reproductive Science and Women's Health
PG Cert Respiratory Clinical Science
MSc Respiratory Clinical Science
PG Dip Respiratory Clinical Science
MA Russian & East European Literature & Culture
PG Cert Smart Energy and the Built Environment
MSc Smart Energy and the Built Environment
PG Dip Smart Energy and the Built Environment
MSc Spatial Planning Degree Apprenticeship
MSc Sports Dentistry: Oral Health in Sport (Mixed)
MSc Sports Medicine, Exercise and Health by DL
PG Dip Sports Medicine, Exercise and Health by DL
MSc Sports Medicine, Exercise and Health
PG Dip Sports Medicine, Exercise and Health
MSc Surgical and Interventional Sciences
PG Cert Women’s Health
MSc in Women’s Health
PG Dip in Women’s Health
PG Cert Advanced Audiology
MSc Advanced Audiology
PG Dip Advanced Audiology
MSc Advanced Audiology: Audiovestibular Medicine
PG Dip Advanced Audiology: Audiovestibular Medicin
MSc Advanced Audiology: Otology and Skull Base Sur
PG Dip Advanced Audiology: Otology and Skull Base
MSc Advanced Neuroimaging
MSc Advanced Neuroimaging (Distance Learning)
MSc Advanced Practice in Optometry and Ophthalmology (Distance)
MSc Advanced Practice in Optometry and Ophthalmology (Mixed Mode)
MSc Audiological Science
PG Dip Audiological Science
MSc Audiological Science with Clinical Practice
PG Dip Audiological Science with Clinical Practice
MSc Clinical Ophthalmic Practice
PG Cert Clinical Ophthalmic Practice
PG Dip Clinical Ophthalmic Practice
MSc Clinical Neurology (by Distance Learning)
PG Cert Clinical Neurology (DL)
PG Dip Clinical Neurology (Distance Learning)
MSc Language Sciences (Language Development)
MSc Language Sciences (Neurosci, Language & Comm)
MSc Language Sciences (Sign Language and Deaf Stud
MSc Language Sciences (Speech Sciences)
MSc Ophthalmology
MSc Research Pathways in Advanced Therapeutics
MSc Research Pathways in Advanced Therapeutics
MA Art and Design in Education
MA Early Years Education (Online)
MA Education and International Development
MA Education and International Development (mixed)
MA Education (Geography) (Distance Learning)
MBA Educational Leadership (International) (MixedM
MA English Education
Grad Dip Specialist Qualification in Habilitation and Disabilities of Sight (Children and Young People)
PG Cert National Award for SENCO (Sept)
MSc Social Policy and Social Research
MSc Social Policy and Social Research (With System
MSc Social Policy and Social Research (W. SR) (DL)
MA Special And Inclusive Education
MA Special and Inclusive Education (Autism)
MA Special and Inclusive Education (Specific Learning Difficulties)
MA Educational Leadership (In-service)
MA Applied Educational Leadership
Grad Dip Advanced Educational Practice
MA Education (Advanced Practice) (Distance learning)

Nếu bạn quan tâm đến việc học tập tại một trường đại học hàng đầu tại Anh như UCL, sao không sắp xếp ngay một buổi tư vấn miễn phí với SI-UK? Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn bắt đầu hành trình du học Anh của mình.

SI-UK VIỆT NAM:

Hà Nội: Tầng 4, số 54- 56 Tuệ Tĩnh, Q. Hai Bà Trưng

TP Hồ Chí Minh: Lầu 3, số 172 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1

Hotline: 09887 09698, 09652 89609

Email: vietnam@studyin-uk.com

Website: www.studyin-uk.vn/

Đại học được nhắc đến trong bài viết:

 • University College London

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen