Goldsmiths công bố các khoá học mới khai giảng tháng 09/2018

Goldsmiths công bố các khoá học mới khai giảng tháng 09/2018

Thứ Hai, 09/10/2017

Goldsmiths, University of London đã đưa ra thông báo về một số khoá học mới khai giảng vào tháng 09/2018

Chương trình MSc User Experience Engineering mới thuộc ban Máy Tính sẽ khám phá cách thức con người trải nghiệm cuộc sống xung quanh mình, đặc biệt là khi sử dụng công nghệ. Sinh viên sẽ tìm hiểu cách mỗi tầng công nghệ - từ phần cứng chính tới cách xử lý truyền thông - có thể gây ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng ra sao trong những nhiệm vụ thực tế.

Ngoài ra, chương trình MSc Marketing and Technology thuộc Học viện Quản lý sẽ khám phá bước đi của các công ty như Netflix, Airbnb và Tesla thông qua việc tìm hiểu cách vượt qua rào cản thông thường của thị trường và đưa ra những cách tiếp cận độc đáo và tiếp thị hướng tới công nghệ. Các khoá học mới khác bao gồm:

 • BSc (Hons) Data Science
 • BSc (Hons) Mathematics and Economics
 • BSc (Hons) Mathematics and Computer Science
 • BA (Hons) Musical Theatre
 • MA Anthropology and Museum Practice
 • MA Migration and Mobility
 • MSc Computational Cognitive Neuroscience
 • MSc Psychology of the Arts, Neuroaesthetics & Creativity

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại văn phòng SI-UK gần nhất với bạn hoặc thông qua Skype.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen