Học bổng chương trình sau đại học tại Đại học Nghệ thuật Bournemouth

Học bổng chương trình sau đại học tại Đại học Nghệ thuật Bournemouth

Thứ Hai, 05/10/2020

Đại học Nghệ thuật Bournemouth cung cấp cho sinh viên sau đại học hai kỳ khai giảng cộng với học bổng và chương trình học dành riêng cho sinh viên SI-UK.

Đại học Nghệ thuật Bournemouth (AUB) vui mừng thông báo rằng các khóa học Thạc sĩ sau đại học của họ sẽ có thêm ngày khai giảng vào tháng 2 năm 2021 cùng với ngày khai giảng thông thường vào tháng 10. Sáng kiến hữu ích này mang lại sự linh hoạt hơn cho những sinh viên có thể vẫn chưa đưa ra quyết định về việc học của mình, hoặc gặp khó khăn khi tham gia học kỳ Mùa thu do việc đi lại hoặc các hạn chế khác.

Ngoài ra, tất cả sinh viên quốc tế đăng ký khóa học Thạc sĩ tại AUB sẽ đủ điều kiện đăng ký Học bổng International Excellence, trị giá £ 5.000. Nếu sinh viên không đạt được học bổng này và đăng ký thông qua SI-UK, họ sẽ đủ điều kiện nhận được khoản trợ cấp 3.000 bảng Anh. Tin tốt lành!

Thậm chí còn có nhiều cơ hội giảm hơn nữa với việc thanh toán phí sớm và được chiết khấu thêm 10%. Đối với kỳ nhập học tháng 2 năm 2021, thanh toán trước tháng 1 năm 2021. Đối với ngày bắt đầu tháng 10 năm 2021, bạn có thời hạn đến ngày 1 tháng 8 năm 2021.

Hãy xem qua các khóa học sáng tạo bậc sau đại học tại trường đại học danh tiếng này tại đây và sắp xếp tư vấn miễn phí với SI-UK Việt Nam để bắt đầu đăng ký.

Đại học được nhắc đến trong bài viết:

 • Arts University Bournemouth

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen