Đại học Liverpool công bố các khóa học của chương trình Nghiên cứu Thiết kế Game

Đại học Liverpool công bố các khóa học của chương trình Nghiên cứu Thiết kế Game

Thứ Hai, 21/01/2019

Đại học Liverpool đã cho ra đời chương trình bậc đại học về Nghiên cứu Thiết kế Game tại khoa Nghệ thuật. Chương trình này có thể đăng ký học như một ngành phụ (Minor - 25%) hoặc ngành bổ sung (Joint - 50%), có thể được nghiên cứu theo các sự kết hợp bên dưới và cung cấp sự đa dạng ngành trong việc nghiên cứu phương tiện truyền thông nghe nhìn tương tác. 

Khoa Nghệ thuật có cơ sở vật chất hỗ trợ đồng thời cho việc nghiên cứu lý thuyết và kỹ thuật của thiết kế game. Các cơ sở vật chất này bao gồm:

 • Một phòng thí nghiệm nghiên cứu game - một không gian dành riêng cho sinh viên để nghiên cứu các video game, có nhiều thiết bị (ví dụ như Playstation 4 với PSVR, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Wii), một dàn máy tính Alienware Gaming, hai máy trạm Mac và thư viện đa dạng. 
 • Một phòng toàn iMac - các máy trạm trong phòng có một loạt các phần mềm liên quan đến game, trong đó có Unity (công cụ trò chơi), FMOD (phần mềm dùng cho âm thanh trò chơi và âm nhạc), và Blender (dành cho tạo mô hình và làm hoạt hình). 
 • Phòng Nghiên cứu âm nhạc điện tử - một studio hoàn toàn cách âm và phù hợp cho việc tạo nên âm thanh vòm, thành phần âm nhạc điện tử và nghiên cứu thiết kế âm thanh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Đại học Liverpool và làm thế nào để nộp UCAS thành công, hãy đặt lịch hẹn tư vấn miễn phí với SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội ngay hôm nay. 

Các khóa học của chương trình Nghiên cứu Thiết kế Game

25% - Game Design Studies as a Minor SubjectUCAS code
Communication and Media with Game Design Studies I611
English with Game Design Studies I612
English Language with Game Design Studies I613
English Literature with Game Design Studies I614
Music with Game Design Studies I615
Music Technology with Game Design Studies I616
Philosophy with Game Design Studies I617
Popular Music with Game Design Studies I618
50% - Game Design Studies as a Joint SubjectUCAS code
Communication and Media and Game Design Studies I619
English and Game Design Studies I620
English Language and Game Design Studies I621
English Literature and Game Design Studies I622
Music and Game Design Studies I623
Music Technology and Game Design Studies I624
Philosophy and Game Design Studies I625
Popular Music and Game Design Studies I626

Đại học được nhắc đến trong bài viết:

 • University of Liverpool

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen