Sinh viên tốt nghiệp đại học Anh Quốc với những văn bằng hạng nhất nhiều hơn bao giờ hết

Sinh viên tốt nghiệp đại học Anh Quốc với những văn bằng hạng nhất nhiều hơn bao giờ hết

Thứ Ba, 29/08/2017

Một nghiên cứu mới cho thấy số lượng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Anh Quốc với những giải thưởng cao nhất ngày càng nhiều hơn bao giờ hết.

Các số liệu được cung cấp bởi Higher Education Statistics Agency từ năm 2015-16 cho thấy hiện nay sinh viên thường tốt nghiệp với văn bằng hạng nhất nhiều hơn hạng hai (2:2). Văn bằng hạng hai cao (2:1) giữ nguyên vị trí là văn bằng được trao thưởng nhiều nhất, cho hơn 50% sinh viên.

Tỉ lệ cao nhất cho các văn bằng hạng nhất được trao thưởng bởi các trường đại học như Imperial College London (41.8%), University of Surrey (41.2%), University of Dundee (34.8%) và University of East Anglia (34%).

Bạn quan tâm tới việc nhận được văn bằng đẳng cấp thế giới từ trường đại học Anh Quốc? Nếu vậy, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London hoặc Manchester ngay hôm nay.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen