Các khoá học Kinh Tế mới tại University of Essex

Các khoá học Kinh Tế mới tại University of Essex

Thứ Năm, 29/03/2018

Ban Kinh Tế tại University of Essex mở rộng các khoá học vào tuần này khi công bố 3 chương trình mới sẽ có mặt từ kỳ khai giảng tháng 10/2018.

 • BSc Economics with Computing - cho phép sinh viên xây dựng kiến thức toàn diện về ngành kinh tế đồng thời phát triển những kỹ năng máy tính và lập trình liên quan.
 • BA Business Economics - mang lại cho sinh viên những kỹ năng lý thuyết và thực hành cần có để hiểu rõ và thực hiện những quyết định mang tính kinh tế của các doanh nghiệp, nhà quản lý và chuyên gia tài chính.
 • MSc Economics with Professional Placement - mang lại cơ hội độc đáo để sinh viên có thể lĩnh hội được kinh nghiệm đi làm liên quan trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức bên ngoài, có được ưu thế cạnh tranh trong thị trường việc làm và xây dựng những mối quan hệ chủ chốt trong ngành.

92% sinh viên Kinh Tế của Essex cho thấy độ hài lòng cao độ với khoá học (theo NSS 2017) và bạn vẫn còn thời gian để đăng ký nhập học cho kỳ khai giảng tháng 10/2018.

Đăng ký buổi tư vấn miễn phí và chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về việc theo học tại Essex và tại Vương quốc Anh.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen