Sinh viên có thể nhập học khóa Tài chính tại Queen Mary vào năm 2020

Sinh viên có thể nhập học khóa Tài chính tại Queen Mary vào năm 2020

Thứ Tư, 09/10/2019

Queen Mary University of London vừa thông báo rằng sinh viên bậc Cử nhân có thể nộp đơn xin nhập học cho hai khóa học Tài chính mới cho kỳ năm 2020.

Queen Mary có danh tiếng quốc tế về bằng cấp Tài chính và có vị trí thuận lợi khi nằm giữa hai khu tài chính của London. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, bao gồm vị trí ở tập đoàn tài chính danh tiếng như JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Credit Suisse và Barclays và các công ty dịch vụ chuyên lĩnh vực tài chính như EY, PwC, Deloitte và KPMG.

Khóa học Cử nhân Tài chính với một năm Dự bị (khóa học bắt đầu từ tháng 1 và tháng 9), một năm thực tập hoặc một năm ở trao đổi nước ngoài, trong khi khóa học Cử nhân Kế toán và Tài chính với một năm dự bị tổng hợp hoặc như khóa học Cử nhân 3 năm.

Nếu bạn mong muốn học ngành Tài chính ở London tại Queen Mary, hãy đặt lịch tư vấn miễn phí tại SI-UK ở Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

Đại học được nhắc đến trong bài viết:

 • Queen Mary, University of London

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen