Các khoá học mới bậc đại học tại Essex

Các khoá học mới bậc đại học tại Essex

Thứ Tư, 07/02/2018

University of Essex đã công bố một số khoá học mới vào kỳ khai giảng tháng 09/2018 cho bậc đại học.

Khoá học BSc Chính Trị và Quan Hệ Quốc Tế có tính định lượng hơn khoá học BA Chính Trị và Quan Hệ Quốc Tế phổ biến trong nhà trường, và có thể phù hợp hơn với những ứng viên muốn kết hợp việc học chính trị và quan hệ quốc tế cùng đào tạo các phương thức và kỹ thuật của lĩnh vực nghiên cứu chính trị.

Ngoài chương trình đã nêu trên, khoá học BA Sản Xuất Sáng Tạo (Kịch và Phim Ngắn) tại trường diễn xuất East15 của Essex còn mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội xây dựng sự sáng tạo và giải quyết vấn đề thực tiễn song song với việc phát triển kỹ năng kinh doanh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc theo học tại Essex, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí cho mình ngay hôm nay.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen