Các khoá học Điều Dưỡng dành cho sinh viên quốc tế hiện có tại Oxford Brookes

Các khoá học Điều Dưỡng dành cho sinh viên quốc tế hiện có tại Oxford Brookes

Thứ Tư, 21/02/2018

Oxford Brookes đã công bố, sinh viên quốc tế hiện có thể ứng tuyển vào các khoá học ngành Điều Dưỡng tại Nhà trường.

Khoa Điều Dưỡng tại Oxford Brookes mang lại các khoá học tại bậc đại học (sơ tuyển) và cao học chuyên ngành Điều Dưỡng chăm sóc người lớn, trẻ em và sức khoẻ tâm thần, cũng như văn bằng dự bị ngành y tế và chăm sóc xã hội được thiết kế và phát triển từ chương trình đối tác với NHS địa phương và các nhà tuyển dụng chăm sóc xã hội.

Sinh viên tại Oxford Brookes sẽ nhận được nhiều lợi ích từ chương trình thực tập tại các quỹ y tế địa phương có uy tín quốc tế, và sẽ dành 50% thời gian (2,300 giờ) trong việc thực hành thực tiễn.

Bạn quan tâm tới việc ứng tuyển? Hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí cùng các chuyên gia ứng tuyển quốc tế của chúng tôi để tìm hiểu thêm về chương trình học tại Oxford Brookes.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen