Nhắc nhở: Hạn chót ứng tuyển cho các khoá học Nghệ thuật & Thiết kế là tuần này

Nhắc nhở: Hạn chót ứng tuyển cho các khoá học Nghệ thuật & Thiết kế là tuần này

Thứ Hai, 20/03/2017

Thứ Sáu ngày 24 tháng 03 là thời hạn chót nộp đơn ứng tuyển cho hầu hết các khoá học Nghệ Thuật và Thiết Kế tại các trường đại học Anh Quốc. Đơn ứng tuyển phải được nộp qua UCAS trước 18h00 (múi giờ nước Anh) và thư giới thiệu cần được hoàn thiện trước khi nộp đơn ứng tuyển.

Bạn cần có những gì?

Trong hầu hết các trường hợp, sinh viên cần nộp portfolio, thể hiện khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng và kỹ thuật của mình. Portfolio nên có không quá 30 hình ảnh chất lượng cao hoặc các tác phẩm, bao gồm các bản phác thảo thể hiện được cách ý tưởng được hình thành. Các trường nghệ thuật và đại học muốn biết được khả năng nghệ thuật của bạn tới đâu, cách bạn áp dụng tài năng đó vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật như thế nào và nếu bạn có một phong cách độc đáo hay không.

Hỗ trợ ứng tuyển ngành Nghệ thuật & Thiết kế

Nếu bạn chưa hoàn thiện đơn ứng tuyển nghệ thuật của mình, Dịch vụ Nghệ thuật và Thiết kế của SI-UK cung cấp những buổi đánh giá portfolio và chuẩn bị cho khoá học, được hướng dẫn bởi Colin Kerrigan, Giám đốc điều hành tại trường International School of Creative Arts. Những buổi đánh giá này sẽ mang lại cơ hội độc đáo dành cho sinh viên quốc tế, giúp họ có được lời khuyên thực tiễn từ chuyên gia và hỗ trợ từ cựu Phó giám đốc tại UAL và một nghệ sĩ trong ngành, người đã có nhiều triển lãm điêu khắc trong và ngoài Vương quốc Anh.

Ứng tuyển với SI-UK ngay hôm nay.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen