Trường đại học Robert Gordon thông báo Khóa học Thạc sĩ mới với chương trình làm việc 12 tháng

Trường đại học Robert Gordon thông báo Khóa học Thạc sĩ mới với chương trình làm việc 12 tháng

Thứ Hai, 03/06/2019

Robert Gordon vừa công bố các khóa học kinh doanh sau đại học với 1 năm làm việc thực tế bắt đầu tại trường vào tháng 9 năm 2019.

Khóa học kéo dài 24 tháng, trong đó 12 tháng làm việc sẽ được trả lương, và sinh viên sẽ nhận được sự đào tạo và hướng dẫn thực hành qua các giai đoạn tuyển dụng và tuyển chọn nhờ vào đội ngũ Làm việc và Làm giàu của Robert Gordon. Các khóa học của RGU bao gồm:

 • MSc quản trị kinh doanh
 • MSc quản trị kinh doanh quốc tế
 • MSc lãnh đạo và quản lý
 • MSc kinh doanh quản lý nhân sự
 • MSc kinh doanh quản lý chiến lược rủi ro
 • MSc kinh doanh đổi mới và khởi nghiệp
 • MSc kinh doanh quản lý tài chính
 • MSc kinh doanh quản lý tiếp thị

Trường đại học Robert Gordon của Aberdeen là trường đại học hàng đầu ở Scotland về triển vọng tốt nghiệp với uy tín quốc tế về quản lý, sức khỏe, năng lượng và công nghệ. Bạn có muốn nộp hồ sơ vào trường này? Hãy đến với SI-UK ở TP.HCM và Hà Nội để được tư vấn miễn phí.

Đại học được nhắc đến trong bài viết:

 • Robert Gordon University

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen