Robert Gordon University giới thiệu các khoá học mới chuyên ngành Điều Dưỡng và CNTT

Robert Gordon University giới thiệu các khoá học mới chuyên ngành Điều Dưỡng và CNTT

Thứ Ba, 20/06/2017

Robert Gordon University đã công bố chi tiết các khoá học mới dành cho sinh viên quốc tế quan tâm tới việc theo đuổi ngành CNTT và Điều Dưỡng

Bằng cử nhân chuyển tiếp BSc Nursing

Bằng cử nhân BSc (Hons) Nursing Studies mang lại văn bẳng học tập Anh Quốc chuyên ngành Điều Dưỡng dành cho những điều dưỡng viên đạt tiêu chuẩn và đã được đăng ký tới từ khắp nơi trên thế giới.

Sinh viên sẽ theo học tại campus ở Aberdeen để họ có thể hoà nhập với sinh viên Anh Quốc và trải nghiệm đời sống của một điều dưỡng viên tại đất nước này. Sinh viên quốc tế sẽ học chung một số chương trình cùng với sinh viên điều dưỡng bậc đại học và tham dự những bài giảng và hướng dẫn với sinh viên trong nước để có được trải nghiệm học tập đa văn hoá đa dạng.

Phòng máy tính mới dành cho các khoá học Máy tính / CNTT bậc cao học

Ngành Máy Tính không khi nào ngừng nghỉ, mang lại một con đường trực diện, sáng tạo và truyền nguồn cảm hứng vào trong môi trường làm việc mô phỏng. Đó chính là lý do Robert Gordon đã xây dựng phòng máy tính mới để hỗ trợ sinh viên thuộc các chuyên ngành CNTT và Trí tuệ Kinh doanh, CNTT và An ninh Mạng và CNTT và Quản lý Mạng lưới.

Bạn muốn ứng tuyển? Hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London hoặc Manchester ngay hôm nay để khởi động cho đơn ứng tuyển của bạn.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen