Southampton Solent giới thiệu các khoá học mới cho kỳ khai giảng tháng 09/2018

Southampton Solent giới thiệu các khoá học mới cho kỳ khai giảng tháng 09/2018

Thứ Ba, 03/04/2018

Southampton Solent University mang lại nhiều khoá học mới cho kỳ khai giảng tháng 09/2018 và bạn vẫn còn thời gian để đăng ký nhập học!

Các khoá học mới này được phát triển từ sự hợp tác với các chuyên gia để đảm bảo nội dung bắt kịp với thời đại và yêu cầu mới nhất trong ngành (yêu cầu về lao động, những công nghệ mới, các chứng chỉ chuyên môn) và sinh viên được khuyến khích đăng ký nhập học ngay từ hôm nay.

 • Digital and Technology Solutions Degree Apprenticeship
 • BA (Hons) Football Business Management
 • BA (Hons) Health and Fitness Management
 • BA (Hons) Physical Education
 • BA (Hons) Sport Coaching and Sport Development
 • BA (Hons) Sport Management
 • BEng (Hons) Vehicle Engineering
 • BSc (Hons) Sport and Exercise Psychology
 • BSc (Hons) Sport Performance Coaching
 • BSc (Hons) Sustainability Science
 • Msci Football Science
 • Msci Sustainability Science 
 • MA Design for Health and Wellbeing
 • MA Post Production in Film and Television
 • MSc Marketing
 • BA (Hons) Marketing with Advertising
 • BA (Hons) Marketing with Sport
 • BSc (Hons) Adult Nursing Practice
 • BSc (Hons) Biomedical Science
 • BSc (Hons) Maritime Law and Business
 • BSc (Hons) Virtual and Augmented Reality (Software Development)
 • BA (Hons) Virtual and Augmented Reality (Design)

Bạn quan tâm tới việc tìm hiểu thêm và đăng ký cho các khoá học nêu trên? Nếu vậy, các tư vấn viên đại học của chúng tôi sẽ giúp bạn nộp đơn ứng tuyển đạt chất lượng cao nhất! Hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen