St Mary’s University giới thiệu Học Bổng Quốc Tế trị giá £3,000 dành cho sinh viên của SI-UK

St Mary’s University giới thiệu Học Bổng Quốc Tế trị giá £3,000 dành cho sinh viên của SI-UK

Thứ Ba, 18/10/2016

St Mary’s University giới thiệu Học Bổng Quốc Tế trị giá dành cho 01 sinh viên của SI-UK student cho kỳ nhập học tháng 09/2017.

Học bổng chỉ dành cho sinh viên nằm ngoài khối EU theo bậc đại học hoặc cao học và để có thể đăng ký học bổng này, sinh viên phải nhận được thư mời nhập học từ St Mary's trước khi đăng ký học bổng trực tuyến. Hạn chót đăng ký Học Bổng Quốc Tế của St Mary's là 21 tháng 05, 2017.

94.2% sinh viên từ St Mary’s đều tìm được việc làm hoặc chuyển tiếp lên bậc học nâng cao trong vòng 06 tháng sau khi tốt nghiệp. Nếu bạn quan tâm tới nhà trường, hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay và nhận buổi tư vấn trực tuyến miễn phí hoặc gọi vào số điện thoại (44) 020-7287-7040.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen