INTO Stirling công bố chương trình Dự Bị Quốc Tế 6 tháng mới

INTO Stirling công bố chương trình Dự Bị Quốc Tế 6 tháng mới

Thứ Hai, 27/02/2017

INTO University tại Stirling đã công bố chương trình Dự Bị Quốc Tế 6 tháng mới, khai giảng vào tháng 4/2017, tập trung vào các ngành khoa học, máy tính và kỹ thuật.

Khoá học này đảm bảo cho sinh viên việc chuyển tiếp lên các văn bằng đa dạng khác tại University of Stirling và University of Dundee.

Điều này mang lại những lợi ích gì?

 • Chương trình kéo dài 6 tháng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho sinh viên, giúp họ sẵn sàng cho việc chuyển tiếp lên văn bằng đã chọn vào tháng 9/2017.
 • Chứng chỉ tương đương với chương trình văn bằng đại học 1 năm của Scotland.
 • Nằm tại campus của University of Stirling, sinh viên được tiếp cận với các trang thiết bị tân tiến.
 • Đảm bảo chuyển tiếp lên văn bằng đã chọn tại University of Stirling hoặc University of Dundee, với điều kiện đạt yêu cầu chuyển tiếp.
 • Trợ giúp và hỗ trợ từ chuyển gia trong việc ứng tuyển vào trường.

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên có thể tiếp tục với năm 2 của chương trình đại học dài 4 năm của Scotland trong nhiều lĩnh vực tại Dundee và Stirling.

Nếu bạn quan tâm tới việc tìm hiểu thêm, hãy ghé them SI-UK để nhận buổi tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen