Khoa Kỹ Thuật trường Strathclyde mang lại nhiều học bổng quốc tế đa dạng

Khoa Kỹ Thuật trường Strathclyde mang lại nhiều học bổng quốc tế đa dạng

Thứ Ba, 31/01/2017

Khoa Kỹ Thuật tại trường University of Strathclyde mang lại một số học bổng cho sinh viên quốc tế với bằng cấp học tập xuất sắc dự định vào học từ tháng 09 năm 2017.

Bậc đại học trị giá trị lên tới £3,600

Học bổng tính vào tiền học phí dành cho năm đầu của chương trình đại học. Sinh viên phải đạt trung bình 75% + (hoặc tương đương) trong kết quả học tập bậc trung học để được xem xét.

Bậc cao học giảng dạy giá trị lên tới £2,700

Học bổng tính vào tiền học phí dành cho chương trình MSc. Sinh viên phải đạt tối thiểu bằng đại học 2:1 (hoặc tương đương) để được xem xét.

Bậc cao học nghiên cứu trị giá lên tới £3,600

Có một số học bổng trị giá lên tới £3,600 tính vào tiền học phí cho năm đầu của bậc PhD toàn thời gian.

Nếu bạn đang quan tâm tới việc ứng tuyển theo học ngành Kỹ thuật tại Strathclyde và có cơ hội nhận học bổng, hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại London hoặc Manchester ngay hôm nay.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen