Khảo sát từ nhà tuyển dụng đưa Middlesex vào top 50 trường đào tạo ra sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm

Khảo sát từ nhà tuyển dụng đưa Middlesex vào top 50 trường đào tạo ra sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm

Thứ Tư, 31/08/2016

Các nhà tuyển dụng làm việc cho các công ty Anh Quốc lớn đã nêu tên Middlesex University là một trong top 50 trường đại học Anh Quốc thường được tìm tới trong việc tuyển dụng sinh viên ra trường.

Khảo sát được thực hiện bởi công ty tư vấn của Pháp, Emerging, và công ty nghiên cứu thị trường của Đức, Trendence, cho thấy các nhà tuyển dụng Anh Quốc ưa chọn những trường đã có kết nối với họ, cũng như các trường có được chất lượng nghiên cứu và giảng dạy cao. Về tổng thể, Middlesex nằm ở vị trí thứ 49 trong bảng xếp hạng các trường Anh Quốc được đánh giá bởi các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực kinh doanh, IT và kỹ thuật.

Middlesex University vẫn còn chỗ cho kỳ nhập học tháng 09 năm 2016. Hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK ngay hôm nay để tìm hiểu thêm.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen