Chính phủ Anh thay đổi thời gian ở lại UK làm việc dành cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Anh thay đổi thời gian ở lại UK làm việc dành cho sinh viên quốc tế

Thứ Tư, 11/09/2019

Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch thay đổi thời hạn visa làm việc dành cho sinh viên quốc tế thành hai năm sau khi tốt nghiệp. 

Kế hoạch mới sẽ được bắt đầu từ năm tới và có nghĩa là tất cả các sinh viên tốt nghiệp quốc tế sẽ được cung cấp visa làm việc hai năm tại Anh Quốc sau khi tốt nghiệp từ một trường đại học tại đây. Theo kế hoạch hiện nay thì sinh viên tốt nghiệp chỉ được phép ở lại tìm việc trong vòng 4 tháng. 

Gavin Williamson, Bộ trưởng Ngoại giao Giáo dục, cho biết: “Sinh viên quốc tế đóng góp cho đất nước và các trường đại học của chúng tôi về cả mặt văn hóa và kinh tế. Sự hiện diện của họ mang lại lợi ích cho nước Anh, đó là lý do chúng tôi đã tăng khoảng thời gian ở lại làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.”

Nếu bạn quan tâm đến du học Anh Quốc ở bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ, hãy đặt lịch hẹn tư vấn miễn phí với SI-UK ở Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội ngay hôm nay. Đội ngũ tư vấn sẽ giúp giải đáp mọi thắc mắc của bạn về các yêu cầu thị thực, các khóa học và trường.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen