Các trường Đại học Anh Quốc được đề cử trong Bảng xếp hạng Giảng viên châu Âu tốt nhất của THE năm 2019

Các trường Đại học Anh Quốc được đề cử trong Bảng xếp hạng Giảng viên châu Âu tốt nhất của THE năm 2019

Thứ Hai, 15/07/2019

Các trường Đại học Anh Quốc được đề cử trong Bảng xếp hạng Giảng viên châu Âu tốt nhất của Times Higher Education (THE) năm 2019, với 17 tổ chức có mặt trong top 20.

Bảng xếp hạng Giảng viên châu Âu tốt nhất tập trung vào chất lượng giảng dạy và môi trường học tập cho sinh viên, với kết quả đáng chú ý tập trung vào khảo sát từ phản hồi của 125,000 sinh viên thông qua 18 quốc gia của châu Âu. 

University of Oxford gần như vượt mặt University of Cambridge về kết quả đầu ra của sinh viên để đứng đầu. University College London (thứ 4) và University of St Andrews (thứ 5) lọt vào top 5. Đầy đủ top 10 có thể tìm thấy ở bên dưới.

Nếu bạn có ý định du học Anh tại các trường đại học hàng đầu ở châu Âu, liên hệ ngay hôm nay với văn phòng SI-UK tại Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội để được tư vấn miễn phí.

Top 10 Bảng xếp hạng Khung giảng dạy châu Âu năm 2019

1. University of Oxford
2. University of Cambridge
3. University of Navarra
4. University College London
5. University of St Andrews
6. King's College London
7. Lancaster University
8. University of Warwick
=9 University of Bristol
=9 University of Edinburgh
=9 University of Manchester

Đại học được nhắc đến trong bài viết:

 • University of Oxford
 • University of Cambridge
 • University of St Andrews

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen