Các trường đại học Anh Quốc giữ vững vị trí trong Bảng xếp hạng Times Higher Education World Reputation

Các trường đại học Anh Quốc giữ vững vị trí trong Bảng xếp hạng Times Higher Education World Reputation

Thứ Năm, 26/05/2016

Đại học Oxford và Cambridge giữ được vị trí trong top 5 của bảng xếp hạng Times Higher Education World Reputation, được công bố vào tuần này.

Các trường đại học Anh Quốc khác, chỉ xếp sau Hoa Kỳ về số lượng các trường có mặt trong danh sách, nằm trong top 50 bao gồm Imperial College London (hạng 15), University College London (hạng 20), London School of Economics and Political Science (hạng 24), University of Edinburgh (hạng 38), King's College London (hạng 43) và University of Manchester (đồng hạng 49).

Bảng xếp hạng THE World Reputation 2016 dựa vào khảo sát trên hơn 10,000 học giả hàng đầu trên khắp thế giới. Mỗi học giả được nêu tên tối đa 15 trường họ tin rằng đạt được chất lượng tốt nhất trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành. Khả năng nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn hơn trong việc bầu chọn so với sức mạnh giảng dạy.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen