Học bổng bậc đại học tại Norwich University of the Arts

Học bổng bậc đại học tại Norwich University of the Arts

Thứ Sáu, 03/03/2017

Norwich University of the Arts đã công bố 2 học bổng mới dành cho sinh viên quốc tế ứng tuyển vào năm học 2017 bậc đại học.

 • 01 học bổng quốc tế trị giá £3000
 • 01 học bổng quốc tế trị giá £1000

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế gia nhập trường vào năm một, năm không hoặc bậc Thạc sĩ. Học bổng được trao giải dựa trên chất lượng của portfolio và thành tích trong buổi phỏng vấn. Để đạt được học bổng, bạn cần chấp nhận lời mời nhập học cùng NUA và hoàn thành đơn đăng ký học bổng trước ngày Thứ Sáu, 26/5/2017.

95% sinh viên tốt nghiệp NUA đã tìm được việc làm hoặc chuyển tiếp lên bậc học cao hơn trong vòng 06 tháng sau khi ra trường (theo Destinations of Leavers from Higher Education 2014/15). Nếu bạn có nhu cầu ứng tuyển, vui lòng đăng ký buổi tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen